FONTS' styret

Styret har ansvar for å innkalle til årsmøte og holde styremøter i løpet av året. Vi jobber med ulike saker som vi ser er viktige for foreningens formål eller som er bestemt på årsmøtet. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe eller har en idé du syns FONTS skal være med på!

Nåværende styre er:
Hege R. Lønning, leder
Odd-Inge J. Schröder, sekretær
Trine Våge, kasserer
Hanne Enerhaugen, styremedlem

Bogumila S. Schröder, varamedlem
Daniela Maresova Roos, varamedlem
Truls S. Yggeseth, varamedlem og informasjons-/markedsansvarlig

VALGKOMITÉ
Brit Jøssang

REVISOR
Ingrid Hoff Bodin